Show simple item record

dc.contributor.authorCăpăţână, Gigel-Florin
dc.date.accessioned2014-06-03T07:32:46Z
dc.date.available2014-06-03T07:32:46Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://10.11.10.50/xmlui/handle/123456789/2905
dc.description.abstractScopul acestei teze de doctorat constă în evaluarea instrumentală și informatică a legităților structurale și funcționale care guvernează interacțiunea dintre echipamentul vibrator și materialul compactat în scopul elaborării unui set de modele aplicative care să asigure interfața utilaj – proces tehnologic prin monitorizarea și controlul parametrilor funcționali și menținerea acestora în zona de optim. Ținând cont de necesitatea și de oportunitatea acestei teze de doctorat, următoarele obiective principale au fost urmărite pe parcursul cercetărilor și anume: - evaluarea multicriterială a nivelului actual ale cercetărilor în domeniu pe baza analizei critice a realizărilor relevante atât pe plan național, cât și la nivel internațional; - stabilirea setului de elemente reologice care să contituie baza teoretică pentru dezvoltarea și fundamentarea modelelor finale, cu rol aplicativ, ținând cont de caracteristicile elastice și disipative ale mediilor analizate și de comportamentul dinamic al ansamblului structural și funcțional considerat; - analiza comparativă a comportării atât în regim static, cât în special în regim dinamic a modelelor reologice în scopul identificării și evidențierii elementelor de specificitate privind capacitatea acestora de a simula intimitatea (profunzimea) fenomenologică a interacțiunii organ de lucru – material procesat; - asamblarea la nivel teoretic a setului de modele de interfață, prin compunerea structurală și corelarea funcțională a elementelor inerțiale, conservative și disipative cu urmărirea, în scopul optimizării, a următorilor parametri esențiali: complexitatea structurală versus fidelitatea simulării, nivelul de detaliere versus disponibilitatea de rezolvare (calculabilitate numerică); - elaborarea unui set de teste instrumentale „in situ” completate cu o serie de încercări experimentale de laborator care, pe baza unui plan sistemic de analiză multi-corelativă, să asigure baza de date pentru procesul de armonizare comportamentală și acordare parametrică a modelelor matematice/numerice cu realitatea identificabilă și măsurabilă; - stabilirea configurației finale, acordarea caracteristicilor de lucru și validarea setului de modele de interfață cu evaluarea nivelului de performanță obținut.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherUniversitatea "Dunărea de Jos" Galaţien_US
dc.subjectcomportări dinamiceen_US
dc.subjectlucrări de drumurien_US
dc.subjectcompactoareen_US
dc.subjectvibratoareen_US
dc.titleAnaliza comportării dinamicii a rulourilor compactoare vibratoare pentru lucrări de drumurien_US
dc.typeThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Rezumate teze de doctorat [674]
    Conține rezumatele tezelor de doctorat susținute în cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați

Show simple item record