Show simple item record

dc.contributor.authorPripoaie, Silviu
dc.date.accessioned2015-03-30T12:56:05Z
dc.date.available2015-03-30T12:56:05Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://10.11.10.50/xmlui/handle/123456789/3326
dc.descriptionTeză de doctorat - Conducător ştiinţific prof. univ. dr. Ancuţa Daniela Şarpeen_US
dc.description.abstractFenomen complex, cu o dinamică tot mai agresivă în ultima perioadă, economia subterană afectează negativ economia reală şi relaţiile economico - sociale ce caracterizează evoluţia şi dezvoltarea tuturor statelor, indiferent de forma acestora de organizare administrativă, economico – socială şi politică. În contextul crizei mondiale, sistemul economic contemporan este caracterizat de o accentuare a discrepanţelor între nevoia tot mai mare de resurse financiare a statelor şi sursele tot mai limitate aflate la dispoziţia acestora, pe de-o parte, şi de adâncirea dezechilibrelor care se manifestă în cadrul relaţiilor economice, pe de altă parte. Pornind de la aceste consideraţii, economia subterană a devenit principalul adversar declarat al organelor decidente politic şi administrativ, în încercarea acestora de a echilibra deficitul de surse financiare şi de a crea un mediu economic stabil, echitabil şi atractiv din punct de vedere investiţional. Actualitatea şi necesitatea studierii economiei subterane este evidențiată atât de preocupările permanente ale organizațiilor internaționale și a organelor decidente politic şi administrativ, cât și de cele ale cercetătorilor și specialiștilor din domeniu, de a analiza acest fenomen în vederea diminuării efectelor nocive ale economiei subterane asupra dezvoltării economico- sociale și veridicității indicatorilor macroeconomici ai unei țări. Se poate aprecia că expansiunea galopantă a fenomenului economiei subterane este datorată în principal unor disfuncţionalităţi în ceea ce priveşte actul de management guvernamental, dar şi al unei incapacităţi administrative de coordonare şi gestionare a mediului economic şi a relaţiilor ce îl caracterizează. Totuși, o abordare cu discernământ şi profesionalism a acestui fenomen, creează premisele pentru un management guvernamental performant și o dezvoltare durabilă, bazate pe prognoze economice şi strategii guvernamentale eficiente.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherUniversitatea "Dunărea de Jos" din Galaţien_US
dc.subjecteconomia subteranăen_US
dc.subjectimpoziteen_US
dc.subjectevaziune fiscalăen_US
dc.titleModele de identificare şi cuantificare a economiei subteraneen_US
dc.typeThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Teze de doctorat [201]
    Conține tezele de doctorat susținute în cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați

Show simple item record