Now showing items 1-1 of 1

    • Locul şi rolul bibliotecii universitare în cadrul comunităţii academice gălăţene 

      Voncilă, Ion; Cristea, Florica; Grigorov, Anca-Laura (Anuarul ştiinţific al Bibliotecii "V.A. Urechia din Galaţi, 2015)
      În contextul dinamicii transformărilor din societatea modernă, este necesară o restructurare a bibliotecilor - în general - și a celor universitare, în particular. Schimbările de paradigmă din societatea actuală reclamă ...