Sub-comunități din această comunitate

  • 1987 - 1995 (construcţii navale)

    Analele Universităţii din Galaţi : Fascicula XI : Construcţii navale = The Annals of Galati University : Fascicle XI : Shipbuilding ISSN 12214620