Utilizatorii acestui sistem se pot loga pentru a vizualiza acest document.

Logare

Introdu următoarele informații pentru a solicita o copie a documentului de la persoana responsabilă.

Cercetări și contribuții privind modelele spectrale și hamiltoniene aplicate în studiul dinamicii valurilor

Aeastă adresă de email va fi folosită pentru transmiterea documentului.