Show simple item record

dc.contributor.authorIbănescu (Bușilă), Mariana
dc.date.accessioned2017-10-04T13:37:13Z
dc.date.available2017-10-04T13:37:13Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://10.11.10.50/xmlui/handle/123456789/4357
dc.descriptionTeză de doctorat - Conducător științific: Prof. dr. Viorica Mușatro_RO
dc.description.abstractObținerea și utilizarea nanoparticulelor semiconductoare constituie unul dintre domeniile de cercetare de interes științific și aplicativ deosebit în domenii dintre cele mai diverse. După TiO2, ZnO este cel mai investigat material semiconductor. Datorită activităţii fotocatalitice, stabilităţii chimice și termice, prețului relativ scăzut și a netoxicităţii, nanoparticulele de oxid de zinc sunt intens studiate pentru descompunerea poluanţilor din mediul înconjurător, ca o alternativă posibilă la tehnologiile convenţionale de tratare a apei, sau ca materiale antimicrobiene în domeniul medicinei și în domeniul alimentar. În acest context, în vederea diminuarii impactului poluarii, procesele fotocatalitice cunoscute sub denumirea generică de “Procese de oxidare avansată” (AOP- Advanced Oxidation Processes) care permit degradarea oxidativă neselectivă şi energică a substanţelor organice şi anorganice din mediul apos, constituie un domeniu de cercetare ştiinţifică interdisciplinară de mare actualitate.ro_RO
dc.language.isootherro_RO
dc.publisherUniversitatea "Dunărea de Jos" din Galațiro_RO
dc.subjectmateriale nanostructuratero_RO
dc.subjectproprietăți fotocataliticero_RO
dc.subjectproprietăți antimicrobienero_RO
dc.titleMateriale nanostructurate pe bază de ZnO cu proprietăți fotocatalitice și antimicrobienero_RO
dc.typeThesisro_RO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Teze de doctorat [201]
    Conține tezele de doctorat susținute în cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați

Show simple item record