Recent Submissions

 • Necesitatea legiferării unui cod și regulament vamal complet armonizat cu aquis-ul comunitar 

  Tudor, Florin (Universitatea ,,Dunărea de Jos" din Galați, 2007-01)
  Tratatul Consolidat al Comunităţilor Europene obligă noile state membre la data aderării, să adopte în dreptul intern dispoziţiile Codului vamal comunitar şi legislaţia subsecventă acesteia. Legislaţia vamală din România ...
 • Noțiuni și concepții privitoare la corelarea normelor juridice în cadrul sistemului de drept 

  Popescu, Getty Gabriela (Universitatea ,,Dunărea de Jos" din Galați, 2007-01)
  Orice societate îşi întemeiază structura şi funcţionalitatea pe baza unui model unic, normativ şi cultural, constituit dintr-un ansamblu de valori, norme, reguli, îndatoriri, cutume şi uzanţe, care asigură atât stabilitatea ...
 • Formarea profesională și Dreptul Muncii 

  Oprea, Răducan (Universitatea ,,Dunărea de Jos" din Galați, 2007-01)
  Formarea profesională, care precede încadrarea în muncă este o instituţie juridică.Formarea profesională este privită ca un proces continuu determinat obiectiv de progresul societăţii, de dezvoltarea neîntreruptă a ştiinţei ...
 • Conflictele parentale : Mediere versus judiciarizare 

  Ignat, Gina (Universitatea ,,Dunărea de Jos" din Galați, 2007-01)
  Medierea familială este un proces de construire şi reconstruire a legăturii familiale axat pe autonomia persoanelor aflate în situaţii de criză ori de separare în care un terţ imparţial, special calificat, fără putere de ...
 • Legătura dintre Planul Național de Dezvoltare : 2007-2013 și Fondurile Structurale 

  Ionescu, Romeo (Universitatea ,,Dunărea de Jos" din Galați, 2007-01)
  După aderarea României la U.E., politica naţională s-a racordat tot mai puternic la principiile şi reglementările europene în domeniu. Ca urmare, Planul Naţional de Dezvoltare pe perioada 2007-2013 are menirea de a atenua ...
 • Concubinajul : Familia din afara căsătoriei 

  Daghie, Andreea Nora (Universitatea ,,Dunărea de Jos" din Galați, 2007-01)
  „Ubi jus ibi remedium” În ultimii ani concubinajul este forma modernă de convieţuire preferată faţă de forma clasică a căsătoriei, iar la baza lui stau factori economici, sociali şi de schimbare a mentalităţii. La prima ...
 • Asigurări : Întindere, Efecte, Neajunsuri 

  Daghie, Dragoș-Mihail (Universitatea ,,Dunărea de Jos" din Galați, 2007-01)
  Prin contractul de asigurare, contractantul asigurării sau asiguratul se obligă să plătească o primă asigurătorului, iar acesta se obligă ca, la producerea riscului asigurat, să plătească asiguratului, beneficiarului ...
 • Politica Interesului Național și Mediul Politic Internațional 

  Arat, Gheorghe Teodor (Univeristatea ,,Dunărea de Jos" din Galați, 2007-01)
  Actualitate funcţională a interesului naţional – concept prezent în ştiinţa dreptului şi relaţiilor internaţionale începând din perioada postbelică, promovat de o serie de politologi americani şi britanici permite descifrarea ...
 • Principalele impozite și taxe în alte state europene 

  Duret, Nicu; Mironov, Gabriela (Universitatea ,,Dunărea de Jos" din Galați, 2007-01)
  În adoptarea unui nou sistem fiscal este foarte important să se aibă în vedere impactul pe care acesta îl are asupra firmelor în adoptarea deciziilor de dezvoltare, deoarece practicarea unui sistem de impozitare ce tinde ...