Utilizatorii acestui sistem se pot loga pentru a vizualiza acest document.

Logare

Introdu următoarele informații pentru a solicita o copie a documentului de la persoana responsabilă.

Studii și cercetări privind tehnologia și echipamentele pentru cultura bivalvelor epibionte la litoralul românesc al Mării Negre

Aeastă adresă de email va fi folosită pentru transmiterea documentului.