Now showing items 1-18 of 18

  • K. Ishiguro's the remains of the day : Foregrounding and openness of meaning 

   Bontilă, Ruxandra (Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați, 2006-01)
   În cazul textului literar, reînnoirea dinamicii particularităților stilistice, așa numiții atractori (Stockwell, 2002), reprezintă cheia succesului în focalizarea atenţiei lectorului şi inhibarea defocalizării. Ceea ce ...
  • Metaphorical readings in the mutual partitive paradigm 

   Manoliu, Silvia (Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați, 2006-01)
   Înscriindu-se în seria de articole dedicate mărcilor periferice ale categoriei intensificării, lucrarea de față abordează semantica paradigmei partitiv-amplificatoare, cel mai semnificativ segment furnizor de metaforă ...
  • Body language : Somatic imagery in women's poetry 

   Necula, Lidia Mihaela (Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați, 2006-01)
   Lucrarea de față își propune spre analiză trei tipuri de atitudini reprezentative ce pot fi identificate în poezia scrisă de poetese care explorează experiența corpului feminin asociindu-i trei tipuri de strategii verbale.
  • Stilul "Proverbial" 

   Bejan, Doina Marta (Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați, 2006-01)
   A proverb is, first of all, an act of language. The creation of the proverb-text is related to the existence of ’proverbial patterns’, which allows for the extension of their usage from the colloquial and familiar styles, ...
  • The Ec language policy and content-based learning in Romania 

   Cehan, Anca (Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați, 2006-01)
   Articolul este o sinteză a trăsăturilor caracteristice abordării studiului limbilor străine din perspectiva integrării conținutului şi a limbii. Această abordare este o soluţie interesantă pentru promovarea cunoașterii ...
  • The Fascination with the wor(l)d. (Re)Presentation or creation 

   Stan, Steluţa; Stan, Steluţa (Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi, 2006-01)
   Most postmodernist novels ceased to even pretend they believe in the direct mirroring in the text of a purely linguistic construction of reality. In metafictional writings, the focus is on the plurality of meaning due to ...
  • Efectul perlocuționar eficient și comuniunea fatică în textul literar din perioada comunistă 

   Necula, Gina (Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați, 2006-01)
   Human communication is seen as a very complex reality. Bronislaw Malinowski is the one who identifies the phatic function of language as fundamental for understanding the communication principles. Among the first conclusions ...
  • Romanul românesc : Modele apusene și relevanța lor. Manoil, de Dimitrie Bolintineanu 

   Antofi, Simona (Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați, 2006-01)
   The novel appears and develops in the Romanian literature after the year 1848 through the assimilation of western models, especially those from the French literature and through the juxtaposition of elements belongong ...
  • Isaac Asimov vs. The Frankenstein complex 

   Iamandi, Petru (Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați, 2006-01)
   In povestirile lui, Isaac Asimov respinge teama de inteligenţa artificială, pe care o numeşte „Complexul Frankenstein”, susținând că mașinile, indiferent cât de evoluate ar fi, nu fac decât să ușureze viața omului prin ...
  • Past Imperfects - Present Imaginings : (Re)Making history 

   Mohor-Ivan, Ioana (Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați, 2006-01)
   Making History, cea de-a treia piesa originală scrisă de Brian Friel pentru a fi produsă de compania teatrală Field Day, reia explorarea spațiul identității irlandeze în contextul revoltei lui Hugh O’Neill, unul dintre ...
  • Presa ca istorie alternativă în Moromeții, de Marin Preda: Aplicații pe texte literare 

   Damian, Matei (Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați, 2006-01)
   The present study casts a few beams on the fact of press in the novel Moromeţii, by Marin Preda. We shall not limit ourselves to just narrating the commentaries on the newspaper information form Poiana lui Iocan (Iocan’s ...
  • Previzibil vs. imprevizibil în discursul publicitar 

   Cîrnu, Mihaela (Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați, 2006-01)
   More than in any other type of communication, the advertising text cultivates the ludic, under its different aspects, at different levels, and, as it is the case with any game, there are predictable sequences but there ...
  • Ultraque lingua : Bilingvismul greco-latin şi implicaţiile sale 

   Paraschiv, Mihaela (Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi, 2006-01)
   This paper deals with an essential issue in the making of the European linguistic and conceptual community, namely, Latin and Greek bilingualism. First acknowledged by the Latin writers’ phrase utrasque lingua, the fusion ...
  • Sincerity : Textual claims to validation 

   Ţuchel, Daniela (Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi, 2006-01)
   Dacă se defineşte sinceritatea ca un raport de încredere între emiţător şi receptor, concomitent se face trimitere la o corelare justă între forma de exprimare şi starea emoţională a emiţătorului. Discuţia în articolul de ...
  • La Configuration de l'univers textuel : Coherence et cohesion 

   Vâlcu, Angelica (Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi, 2006-01)
   To acquire the skill of writing, be it in a foregin language or not, imposes it on the learner to acquire the competence of formal communication, which is accessible only during classes, through a continuous contact with ...
  • Omotetii fractale în Memento Mori de M. Eminescu 

   Ifrim, Nicoleta (Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați, 2006-01)
   The fractal model identified by Mandelbrot’s branching process becomes relevant for Eminescu’s Memento mori by means of which the poetic form gains inner dynamism. Its final artistic effect lies in defining poetry as an ...
  • What maisie knew under linguistic stylistic lens 

   Şorcaru, Daniela (Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi, 2006-01)
   Acest studiu are ca element esenţial analizarea complexelor modalităţi de asambalre a funcţiilor stilistice, analizând manipularea artistică prin care Henry James influenţează limba folsită în roman, încercând să descopere ...
  • Humor und kategorisierung 

   Bourceanu, Raluca (Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați, 2006-01)
   Categoarization errors or surprising categorizations which seemingly can or cannot logically represent categorization errors underlie the creation of humour. I start with the rendering of the idea of meaning in cognitive ...