Sub-communities within this community

  • Matematică informatică (licență) [0]

    Lucrări de licență din domeniul "Matematică", program de studiu "Matematică informatică" în cadrul Facultății de Științe și mediu.
  • Matematică didactică (disertație) [0]

    Lucrări de disertație din domeniul "Matematică", program de studiu "Matematică didactică" în cadrul Facultății de Științe și mediu.