Now showing items 1-1 of 1

    • Didactica specialității educație fizică și sport 

      Mocanu, George Dănut (Editura Fundației Universitare "Dunărea de Jos" din Galați, 2015)
      Programa şcolară aferentă disciplinei Educaţie fizică şi sport este documentul cu caracter oficial care precizează conţinutul procesului de instruire, diferenţiat, pe cicluri de instruire şi ani de studii. Alături de planul ...