Show simple item record

dc.contributor.authorDobrinoiu, Maria
dc.date.accessioned2024-05-14T09:50:51Z
dc.date.available2024-05-14T09:50:51Z
dc.date.issued2024
dc.identifier.urihttp://arthra.ugal.ro/handle/123456789/9470
dc.descriptionRezumat Teză de doctorat - Conducător științific: Prof. univ. dr. Eugenia-Simona ANTOFIro_RO
dc.description.abstractDemersul nostru de cercetare propune o re-lectură a unui corpus format din scrierile literare ale Gabrielei Melinescu, dintr-o dublă perspectivă - pe de o parte, ne interesează relevanța grilei de lectură propuse și exemplificate de Gaston Bachelard asupra literaturii în genere, iar pe de altă parte, elementele care particularizează, în linii mari, scriitura exilică. În cazul specific al Gabrielei Melinescu, elementele de noutate pe care un astfel de demers analitic se bazează rezidă în asocierea acestei grile de lectură cu proza literară a scriitoarei menționate, pornind de la premisa poeticității intrinseci a acestei scriituri și de la opțiunea lui Bachelard însuși, în demonstrațiile de analiză pe text, pentru discursul poetic. Ne-am asumat riscurile unui astfel de demers – cum ar fi, de pildă, opinia potrivit căreia revenirea la grila de lectură bachelardiană, în contextul post(post)modernismului, este dovada unei atitudini (prea) conservatoare, cu atât mai mult cu cât nu există, la noi, astăzi, o astfel de abordare a prozei literare a Gabrielei Melinescu. Lectura hermeneutică se va completa cu analiza particularităților de scriitură, rezultate ca urmare a exilului perceput prin ochii unei scriitoare greu încercate de viață, dar capabilă să își proiecteze în imaginar, sub semnul unor simboluri arhetipale recurente, universuri compensatorii și exorcizante în raport cu realitatea marcată de presiunea dictaturii, de angoasa exilului și de nevoia de a se adapta la noile condiții de existență. Gabriela Melinescu este o scriitoare care nu face distincția între roman și jurnal, între poezie și proză, mărci ale acestor două tipuri de discurs circulând și interferând în substanța însăși a scriiturii. Ținând cont de acest fapt, abordarea propusă de noi permite nu doar o coerentă recuperare şi sistematizare a operelor literare şi surprinderea dinamicii interioare a scriiturii, dar și mutațiile identitare pe care aceasta le generează și care se proiectează în text - acela preponderent confesiv, sau în romane – printr-o rețea de reprezentări subsumate elementelor arhetipale la care grila de lectură bachelardiană face referire.ro_RO
dc.language.isoro_ROro_RO
dc.publisherUniversitatea „Dunărea de Jos” din Galațiro_RO
dc.subjectliteraturăro_RO
dc.subjectproza Gabrielei Melinescuro_RO
dc.subjectexilro_RO
dc.subjectliteratura exilului românescro_RO
dc.titleProza Gabrielei Melinescu - literatură și exilro_RO
dc.title.alternativeGabriela Melinescu's prose - literature and exilero_RO
dc.typePhD Thesisro_RO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Rezumate teze de doctorat [797]
    Conține rezumatele tezelor de doctorat susținute în cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați

Show simple item record