Now showing items 1-1 of 1

    • Cercetări privind controlul dezvoltării fitocenozelor în heleştee 

      Lupoae, Paul (Universitatea "Dunărea de Jos" Galaţi, 2009)
      Plantele acvatice şi palustre reprezintă o categorie importantă de producători primari , implicată direct şi indirect în desfăşurarea funcţiilor ecosistemelor acvatice , a zonelor de ecoton şi terestre adiacente. Componentele ...