Now showing items 1-20 of 56

  • Principalele impozite și taxe în alte state europene 

   Duret, Nicu; Mironov, Gabriela (Universitatea ,,Dunărea de Jos" din Galați, 2007-01)
   În adoptarea unui nou sistem fiscal este foarte important să se aibă în vedere impactul pe care acesta îl are asupra firmelor în adoptarea deciziilor de dezvoltare, deoarece practicarea unui sistem de impozitare ce tinde ...
  • Concubinajul : Familia din afara căsătoriei 

   Daghie, Andreea Nora (Universitatea ,,Dunărea de Jos" din Galați, 2007-01)
   „Ubi jus ibi remedium” În ultimii ani concubinajul este forma modernă de convieţuire preferată faţă de forma clasică a căsătoriei, iar la baza lui stau factori economici, sociali şi de schimbare a mentalităţii. La prima ...
  • Noțiuni și concepții privitoare la corelarea normelor juridice în cadrul sistemului de drept 

   Popescu, Getty Gabriela (Universitatea ,,Dunărea de Jos" din Galați, 2007-01)
   Orice societate îşi întemeiază structura şi funcţionalitatea pe baza unui model unic, normativ şi cultural, constituit dintr-un ansamblu de valori, norme, reguli, îndatoriri, cutume şi uzanţe, care asigură atât stabilitatea ...
  • Politica Interesului Național și Mediul Politic Internațional 

   Arat, Gheorghe Teodor (Univeristatea ,,Dunărea de Jos" din Galați, 2007-01)
   Actualitate funcţională a interesului naţional – concept prezent în ştiinţa dreptului şi relaţiilor internaţionale începând din perioada postbelică, promovat de o serie de politologi americani şi britanici permite descifrarea ...
  • The evolution of the relations between the European Union and Romania : From the process of accesion to the condition of member state 

   Andruș, Cătălin (Universitatea ,,Dunărea de Jos" din Galați, 2007-01)
   By redirecting Romania to the Euro-Atlantic structures and by redefining the EU’s objectives allowed Romania’s gaining the condition of member state of the EU, Romania has become the seventh state of the EU as dimension. ...
  • Formarea profesională și Dreptul Muncii 

   Oprea, Răducan (Universitatea ,,Dunărea de Jos" din Galați, 2007-01)
   Formarea profesională, care precede încadrarea în muncă este o instituţie juridică.Formarea profesională este privită ca un proces continuu determinat obiectiv de progresul societăţii, de dezvoltarea neîntreruptă a ştiinţei ...
  • Asigurări : Întindere, Efecte, Neajunsuri 

   Daghie, Dragoș-Mihail (Universitatea ,,Dunărea de Jos" din Galați, 2007-01)
   Prin contractul de asigurare, contractantul asigurării sau asiguratul se obligă să plătească o primă asigurătorului, iar acesta se obligă ca, la producerea riscului asigurat, să plătească asiguratului, beneficiarului ...
  • Conflictele parentale : Mediere versus judiciarizare 

   Ignat, Gina (Universitatea ,,Dunărea de Jos" din Galați, 2007-01)
   Medierea familială este un proces de construire şi reconstruire a legăturii familiale axat pe autonomia persoanelor aflate în situaţii de criză ori de separare în care un terţ imparţial, special calificat, fără putere de ...
  • Legătura dintre Planul Național de Dezvoltare : 2007-2013 și Fondurile Structurale 

   Ionescu, Romeo (Universitatea ,,Dunărea de Jos" din Galați, 2007-01)
   După aderarea României la U.E., politica naţională s-a racordat tot mai puternic la principiile şi reglementările europene în domeniu. Ca urmare, Planul Naţional de Dezvoltare pe perioada 2007-2013 are menirea de a atenua ...
  • Necesitatea legiferării unui cod și regulament vamal complet armonizat cu aquis-ul comunitar 

   Tudor, Florin (Universitatea ,,Dunărea de Jos" din Galați, 2007-01)
   Tratatul Consolidat al Comunităţilor Europene obligă noile state membre la data aderării, să adopte în dreptul intern dispoziţiile Codului vamal comunitar şi legislaţia subsecventă acesteia. Legislaţia vamală din România ...
  • Aspects historiques du contrat de travail jusqu'a la reforme de 1864 

   Drumea, Mihnea Claudiu (Universitatea ,,Dunărea de Jos" din Galați, 2008-01)
   Les institutions du droit du travail, plus que les autres institutions juridiques ont connue et continue de le faire, une profonde transformation dans le contexte des multiples modifications législatives dans le droit du ...
  • L'Organisation et le fonctionnement du gouvernement de la Grande Bretagne et de 'Espagne 

   Mihălescu, Mădălina - Elena (Universitatea ,,Dunărea de Jos" din Galați, 2008-01)
   Le Royaume Uni et l’Espagne sont deux de les plus importantes monarchies européens. La premier pays est une monarchie constitutionelle où le pouvoir exécutif est atribuée au Gouvernement-Le Cabinet, nomé Le Gouvernement ...
  • New approach about cap 

   Ionescu, Romeo (Universitatea ,,Dunărea de Jos" din Galați, 2008-01)
   The paper deals with the new challenges for CAP under world food crisis. For the beginning, we realise a retrospection of CAP during 1992-2008 in order to conclude that CAP is dynamic and it tries to adapt to the economic ...
  • The juridical status of adoption by same-sex couples 

   Ionescu, Nicolaie (Universitatea ,,Dunărea de Jos" din Galați, 2008-01)
  • The community principle of proportionality in penal matter 

   Ivan, Gheorghe (Universitatea ,,Dunărea de Jos" din Galați, 2008-01)
   Since 1st of January 2007, the date of Romania’s adhesion to the European Union, a new matter has raised in judicial thinking, that of the penal implications of the European integration. One of these implications regards ...
  • Current regional programs in Romania 

   Ionescu, Romeo (Universitatea ,,Dunărea de Jos" din Galați, 2008-01)
   The essential problem for Romania after it’s adhering to the E.U. is to support a sustainable socio-economic development at regional level in order to decrease disparities between it and E.U.’s average. As a result, Romania ...
  • Legal english : A comparison of british and american legal systems 

   Grecu, Onorina (Universitatea ,,Dunărea de Jos" din Galați, 2008-01)
   Each legal system has its own vocabulary. It is the translator’s job to search for terms that often do not fully correspond to the meaning of the word in the source language, or which may not even exist in the target ...
  • Les droits fondamentaux de l'homme et leur protection juridique 

   Dura, Nicole (Universitatea ,,Dunărea de Jos" din Galați, 2008-01)
   Pour l’homme de nos jours, ces droits fondamentaux et leurs protection juridique constituent une vraie religion. C’est pourquoi, chaque citoyen – et surtout chaque étudiant en droit – doivent connaître et faire respecter ...
  • The Impact of european integration on the general insurances market in Romania 

   Popa, Elena (Universitatea ,,Dunărea de Jos" din Galați, 2008-01)
   The present article aims to proving that the business concentration is the main tendency witch is to become manifest in the insurance field, determined by the increasing interest of international strategic investors to ...