Recent Submissions

 • Memory strategies employed by prep-school students in learning vocabulary 

  Sariçoban, Arif (Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați, 2007-01)
  Strategiile de învățare a unei limbi străine sunt metode sigure care consolidează și contribuie la procesul de învățare în limba țintă pentru dezvoltarea abilității de comunicare. Acest articol investighează strategiile ...
 • Eponyms in legalese 

  Popescu, Floriana (Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați, 2007-01)
  Studiul descrie rezultatele unei cercetări complexe privind eponimele folosite în limbajul juridic al limbii engleze atât varianta americană cât și cea britanică.
 • Presa în Răscoala, de Liviu Rebreanu 

  Damian, Matei (Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați, 2007-01)
  The present approach aims to present the results of an exploration of the novel Răscoala de Liviu Rebreanu whose aim was to analyse the functions and the effects of the press upon the literary hero, be it an individual or ...
 • Postmodernitatea și proiecția ontologică 

  Ifrim, Nicoleta (Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați, 2007-01)
  The postmodern mixure of all kinds of contrasting forms is caused by the constant use of irony, parody, intertext, all joined together in textual spaces that are eclectic with regard to their genre. They become game ...
 • Fractal extension within the literary text 

  Ifrim, Nicoleta (Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați, 2007-01)
  În contextul general al științelor morfogenezice contemporane, teoria fractalilor oferă o nouă perspectivă asupra obiectelor naturale, generând diferite procese care nu mai pot fi analizate în termenii geometriei euclidiene ...
 • Theory and practice in teaching and assessing esp at Corvinus University of Budapest 

  Havril, Agnes (Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați, 2007-01)
  Conceptul de limba engleză pentru scopuri specifice a apărut în anii 1960-1970 ca răspuns la necesitatea unei comunicări îmbunătățite între țările dezvoltate și cele în curs de dezvoltare. Limba engleză a devenit o legătură ...
 • The Englishness of esp texts 

  Dima, Gabriela Iuliana (Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați, 2007-01)
  Subiect consacrat, studiul limbii engleze pentru scopuri specifice este centrat în lucrare pe reliefarea câtorva dintre caracteristicile specifice conceptului de Englishness. Acesta este analizat în funcție de densitatea ...
 • Reviving Elizabethan performance conventions for the postmodern stage / screen : Adrian Noble's a midsummer night's dream 

  Colipcă, Gabriela Iuliana (Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați, 2007-01)
  De-a lungul secolelor, reprezentanții diferitelor curente teatrale au pus în scenă piesele lui Shakespeare conform propriilor lor principii estetice adesea fără să țină prea mult seamă de convențiile teatrale specifice ...
 • Despre propozițiile cauzale coordonate 

  Cenac, Oana Magdalena (Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați, 2007-01)
  This paper focuses a certain type of coordinate sentence, i.e. the causal clause. Our research proves that causality is expressed by subordinate clauses which either point the action in the main clause or suggest the cause ...
 • A few contraints on student questioning 

  Cehan, Anca (Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați, 2007-01)
  Lucrarea prezintă constrângerile care îngreunează și limitează formularea întrebărilor de către elevi în timpul unei lecții. Acestea se referă la la ceilalți participanți la interacțiune, la statutul celui participant care ...
 • Cultural deconstructions of translated literature 

  Necula, Lidia Mihaela (Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați, 2007-01)
  Articolul investighează procesele de traducere ale literaturii dintr-o perspectiva culturala, acordând atenție deosebită teoriilor deconstructiviste de traducere conform cărora limbile (sursa și ținta) nu doar relaționează ...
 • Efectul perlocuționar eficient și comuniunea fatică în textul literar din perioada comunistă 

  Necula, Gina (Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați, 2007-01)
  Human communication is seen as a very complex reality. Bronislaw Malinowski is the one who identifies the phatic function of language as basic in understanding communication principles. Among the first conclusions drawn ...
 • Some theorethical considerations on imagology 

  Mohor-Ivan, Ioana; Praisler, Michaela (Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați, 2007-01)
  Lucrarea își propune să faciliteze analiza diverselor reprezentări culturale, prezentând, succint, principalele direcții de cercetare ale imagologiei. Avându-și originea în domeniul literaturii comparate, imagologia este ...
 • Literatură și canon în postmodernism : O abordare teoretică 

  Antofi, Simona (Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați, 2007-01)
  Nowadays, the transformation of the literary paradigm involves the preservation of literary canonic texts in an ironic and relative form. In the particular case of the Romanian postmodern literature, the reconsideration ...
 • Stucturi și forme literare / reprezentări ale feminității în nuvela românească pașoptistă 

  Antofi, Simona (Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați, 2007-01)
  The tendency of the Romanian literature to synchronize with western European literature has been observable for a long time which highlights, in a special way, the woman status seen from a literary perspective. During the ...
 • La Configuration de l'univers textuel : Coherence et cohesion 

  Vâlcu, Angelica (Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi, 2006-01)
  To acquire the skill of writing, be it in a foregin language or not, imposes it on the learner to acquire the competence of formal communication, which is accessible only during classes, through a continuous contact with ...
 • Sincerity : Textual claims to validation 

  Ţuchel, Daniela (Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi, 2006-01)
  Dacă se defineşte sinceritatea ca un raport de încredere între emiţător şi receptor, concomitent se face trimitere la o corelare justă între forma de exprimare şi starea emoţională a emiţătorului. Discuţia în articolul de ...
 • What maisie knew under linguistic stylistic lens 

  Şorcaru, Daniela (Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi, 2006-01)
  Acest studiu are ca element esenţial analizarea complexelor modalităţi de asambalre a funcţiilor stilistice, analizând manipularea artistică prin care Henry James influenţează limba folsită în roman, încercând să descopere ...
 • The Fascination with the wor(l)d. (Re)Presentation or creation 

  Stan, Steluţa; Stan, Steluţa (Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi, 2006-01)
  Most postmodernist novels ceased to even pretend they believe in the direct mirroring in the text of a purely linguistic construction of reality. In metafictional writings, the focus is on the plurality of meaning due to ...
 • Ultraque lingua : Bilingvismul greco-latin şi implicaţiile sale 

  Paraschiv, Mihaela (Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi, 2006-01)
  This paper deals with an essential issue in the making of the European linguistic and conceptual community, namely, Latin and Greek bilingualism. First acknowledged by the Latin writers’ phrase utrasque lingua, the fusion ...

View more