Now showing items 1-20 of 52

  • Body language : Somatic imagery in women's poetry 

   Necula, Lidia Mihaela (Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați, 2006-01)
   Lucrarea de față își propune spre analiză trei tipuri de atitudini reprezentative ce pot fi identificate în poezia scrisă de poetese care explorează experiența corpului feminin asociindu-i trei tipuri de strategii verbale.
  • Catholic questions in David Lodge's novels 

   Necula, Lidia Mihaela (Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați, 2005-01)
   The paper explores David Lodge’s catholic feelings as described in his first four novels.
  • Câteva aspecte ale argumentării în textul publicitar 

   Cîrnu, Mihaela (Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați, 2005-01)
   Any advertising product should answer a very simple question: "Why do I need this product/ service?" In an attempt to be as convincing as possible, ad designers choose a method which they think to be the best, at that ...
  • Cultural deconstructions of translated literature 

   Necula, Lidia Mihaela (Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați, 2007-01)
   Articolul investighează procesele de traducere ale literaturii dintr-o perspectiva culturala, acordând atenție deosebită teoriilor deconstructiviste de traducere conform cărora limbile (sursa și ținta) nu doar relaționează ...
  • Despre propozițiile cauzale coordonate 

   Cenac, Oana Magdalena (Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați, 2007-01)
   This paper focuses a certain type of coordinate sentence, i.e. the causal clause. Our research proves that causality is expressed by subordinate clauses which either point the action in the main clause or suggest the cause ...
  • Diminutivele lexicalizate în limba română 

   Bejan, Doina Marta (Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați, 2005-01)
   Lexicalizarea ca proces prin care se dă o anumită formă unui anumit conţinut într-o limbă, poate fi exemlificată în limba română şi prin pierderea legăturii dintre lexemul bază şi diminutive. Lucrarea ilustrează o astfel ...
  • Discursul ideologic între persuasiune și manipulare în comunicarea literară 

   Necula, Gina (Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați, 2005-01)
   Ideology is perhaps more strongly connected with language than any other kind of social activity. Language is the main vehicle of communication, and the mission of ideology is to rule the process of communication and ...
  • Efectul perlocuționar eficient și comuniunea fatică în textul literar din perioada comunistă 

   Necula, Gina (Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați, 2006-01)
   Human communication is seen as a very complex reality. Bronislaw Malinowski is the one who identifies the phatic function of language as fundamental for understanding the communication principles. Among the first conclusions ...
  • Efectul perlocuționar eficient și comuniunea fatică în textul literar din perioada comunistă 

   Necula, Gina (Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați, 2007-01)
   Human communication is seen as a very complex reality. Bronislaw Malinowski is the one who identifies the phatic function of language as basic in understanding communication principles. Among the first conclusions drawn ...
  • Eponyms in legalese 

   Popescu, Floriana (Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați, 2007-01)
   Studiul descrie rezultatele unei cercetări complexe privind eponimele folosite în limbajul juridic al limbii engleze atât varianta americană cât și cea britanică.
  • Etica și estetica postmodernismului 

   Stan, Steluța (Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați, 2005-01)
   The article proposes a mis-en-miroir of conflicting positions both of postmodernist and modernist theorists, and, on the other hand, inside the very postmodernist criticism and theory regarding the ethics and aesthetics ...
  • A few contraints on student questioning 

   Cehan, Anca (Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați, 2007-01)
   Lucrarea prezintă constrângerile care îngreunează și limitează formularea întrebărilor de către elevi în timpul unei lecții. Acestea se referă la la ceilalți participanți la interacțiune, la statutul celui participant care ...
  • Fractal extension within the literary text 

   Ifrim, Nicoleta (Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați, 2007-01)
   În contextul general al științelor morfogenezice contemporane, teoria fractalilor oferă o nouă perspectivă asupra obiectelor naturale, generând diferite procese care nu mai pot fi analizate în termenii geometriei euclidiene ...
  • From Antiterra to Maconda 

   Bontilă, Ruxandra (Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați, 2005-01)
   Within the opposing families and societies that operate in Vladimir Nabokov’s “Ada or Ardor: A Family Chronicle” and Gabriel Garcia Márquez’s “One Hundred Years of Solitude”, each family has to find ways to convert familial ...
  • Humor und kategorisierung 

   Bourceanu, Raluca (Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați, 2006-01)
   Categoarization errors or surprising categorizations which seemingly can or cannot logically represent categorization errors underlie the creation of humour. I start with the rendering of the idea of meaning in cognitive ...
  • Humor, argot und code-switching 

   Bourceanu, Raluca (Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați, 2005-01)
   Tendința ludică pe care o oferă limba poate fi uneori mai puternică decât dorința de a le înțelege. Am încercat să găsesc o coerență între cele trei fenomene din titlu plecând de la premisa că sistemul limbii ca atare este ...
  • Isaac Asimov vs. The Frankenstein complex 

   Iamandi, Petru (Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați, 2006-01)
   In povestirile lui, Isaac Asimov respinge teama de inteligenţa artificială, pe care o numeşte „Complexul Frankenstein”, susținând că mașinile, indiferent cât de evoluate ar fi, nu fac decât să ușureze viața omului prin ...
  • K. Ishiguro's the remains of the day : Foregrounding and openness of meaning 

   Bontilă, Ruxandra (Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați, 2006-01)
   În cazul textului literar, reînnoirea dinamicii particularităților stilistice, așa numiții atractori (Stockwell, 2002), reprezintă cheia succesului în focalizarea atenţiei lectorului şi inhibarea defocalizării. Ceea ce ...
  • La Configuration de l'univers textuel : Coherence et cohesion 

   Vâlcu, Angelica (Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi, 2006-01)
   To acquire the skill of writing, be it in a foregin language or not, imposes it on the learner to acquire the competence of formal communication, which is accessible only during classes, through a continuous contact with ...
  • Lecture du portier des chartreux, memoires libertins anonymes du XVIIIe siecle 

   Andrei, Carmen (Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați, 2005-01)
   Le papier se propose de discuter le roman Le Portier des Chartreux [Portier] avec le sous-titre, Histoire de Dom Bougre, écrite par lui-même, considéré comme le modèle classique de l’érotisme. Les références à Saturnin, ...