Now showing items 27-46 of 52

  • Past Imperfects - Present Imaginings : (Re)Making history 

   Mohor-Ivan, Ioana (Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați, 2006-01)
   Making History, cea de-a treia piesa originală scrisă de Brian Friel pentru a fi produsă de compania teatrală Field Day, reia explorarea spațiul identității irlandeze în contextul revoltei lui Hugh O’Neill, unul dintre ...
  • Pentru un model integrator al actualelor teorii ale lecturii 

   Dima, Sofia (Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați, 2005-01)
   The problems regarding the mechanisms and norms of a literary text reading has been a constant concern of theorists ever since Aristotle. The current approach advances a solution which joins together all the pertinent ...
  • Postmodernitatea și proiecția ontologică 

   Ifrim, Nicoleta (Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați, 2007-01)
   The postmodern mixure of all kinds of contrasting forms is caused by the constant use of irony, parody, intertext, all joined together in textual spaces that are eclectic with regard to their genre. They become game ...
  • Presa ca istorie alternativă în Moromeții, de Marin Preda: Aplicații pe texte literare 

   Damian, Matei (Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați, 2006-01)
   The present study casts a few beams on the fact of press in the novel Moromeţii, by Marin Preda. We shall not limit ourselves to just narrating the commentaries on the newspaper information form Poiana lui Iocan (Iocan’s ...
  • Presa în Răscoala, de Liviu Rebreanu 

   Damian, Matei (Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați, 2007-01)
   The present approach aims to present the results of an exploration of the novel Răscoala de Liviu Rebreanu whose aim was to analyse the functions and the effects of the press upon the literary hero, be it an individual or ...
  • Previzibil vs. imprevizibil în discursul publicitar 

   Cîrnu, Mihaela (Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați, 2006-01)
   More than in any other type of communication, the advertising text cultivates the ludic, under its different aspects, at different levels, and, as it is the case with any game, there are predictable sequences but there ...
  • Quelques reperes sur le fonctionnement du nom propre en antonomase 

   Alaman, Eugenia (Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați, 2005-01)
   L’antonomase est un type de dérivation fréquemment rencontré avec les noms propres, une dérivation «impropre», par changement de catégorie grammaticale. C’est justement son fonctionnement complexe qui fait du nom propre ...
  • Representations of America in Washington irving, Nathaniel Halwthorne and Herman Melville 

   Blănuță, Iulia (Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați, 2005-01)
   The paper focuses on different features of america, as detectable in the literary creations of famous writers as Irving, Hawthorne and Melville.
  • Reviving Elizabethan performance conventions for the postmodern stage / screen : Adrian Noble's a midsummer night's dream 

   Colipcă, Gabriela Iuliana (Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați, 2007-01)
   De-a lungul secolelor, reprezentanții diferitelor curente teatrale au pus în scenă piesele lui Shakespeare conform propriilor lor principii estetice adesea fără să țină prea mult seamă de convențiile teatrale specifice ...
  • Romanul românesc : Modele apusene și relevanța lor. Manoil, de Dimitrie Bolintineanu 

   Antofi, Simona (Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați, 2006-01)
   The novel appears and develops in the Romanian literature after the year 1848 through the assimilation of western models, especially those from the French literature and through the juxtaposition of elements belongong ...
  • Sincerity : Textual claims to validation 

   Ţuchel, Daniela (Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi, 2006-01)
   Dacă se defineşte sinceritatea ca un raport de încredere între emiţător şi receptor, concomitent se face trimitere la o corelare justă între forma de exprimare şi starea emoţională a emiţătorului. Discuţia în articolul de ...
  • Some theorethical considerations on imagology 

   Mohor-Ivan, Ioana; Praisler, Michaela (Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați, 2007-01)
   Lucrarea își propune să faciliteze analiza diverselor reprezentări culturale, prezentând, succint, principalele direcții de cercetare ale imagologiei. Avându-și originea în domeniul literaturii comparate, imagologia este ...
  • Stilul "Proverbial" 

   Bejan, Doina Marta (Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați, 2006-01)
   A proverb is, first of all, an act of language. The creation of the proverb-text is related to the existence of ’proverbial patterns’, which allows for the extension of their usage from the colloquial and familiar styles, ...
  • Strategii speculare: Fractalitatea și imaginarul poetic eminescian 

   Ifrim, Nicoleta (Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați, 2005-01)
   The auto-reflexive text usually implies fractalic strategies in constructing its universe. The mirroring effect makes up a textual space that is repetitively fragmented and fractured into a homotetic textuality that covertly ...
  • Stucturi și forme literare / reprezentări ale feminității în nuvela românească pașoptistă 

   Antofi, Simona (Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați, 2007-01)
   The tendency of the Romanian literature to synchronize with western European literature has been observable for a long time which highlights, in a special way, the woman status seen from a literary perspective. During the ...
  • The alternate history or earth as it might be, might have been or should have been 

   Iamandi, Petru (Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați, 2005-01)
   Istoria alternativă este o specie a genului literar science fiction care răspunde la întrebarea „Ce s-ar fi întâmplat dacă istoria ar fi urmat un alt curs?” Spre deosebire de istoric sau de autorul unui roman istoric, cel ...
  • The dimensions of silence 

   Ciobanu, Carmen (Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați, 2005-01)
   The paper approaches silence as a subdomain of the field of linguistic communication. A selection of verbs and idiomatic phrases of English and Romanian origin, which function as verba reticendi and verba cessandi, outline ...
  • The distinctivness of foreign language classroom discourse 

   Cehan, Anca (Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați, 2005-01)
   The article describes the features of the pedagogical discourse specific to foreign language classes and accounts for the idea that it may be a sub-genre: on the one hand, due to the subordination of the regulating register ...
  • The early reception of harold pinter's The Caretaker 

   Ivan - Mohor, Ioana (Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați, 2005-01)
   Această lucrare discută reacțiile declanșate de piesa The Caretaker a lui Harold Pinter, a cărui reprezentație a fost un mare succes şi se ocupă de câteva articole semnate de diverși critici de artă teatrală privind ...
  • The Ec language policy and content-based learning in Romania 

   Cehan, Anca (Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați, 2006-01)
   Articolul este o sinteză a trăsăturilor caracteristice abordării studiului limbilor străine din perspectiva integrării conținutului şi a limbii. Această abordare este o soluţie interesantă pentru promovarea cunoașterii ...